W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.


Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

Adres siedziby:

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki
tel. 22 771 58 81

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki

NIP : 527-13-74-956

REGON : 011980487

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod KRS 0000031418

Nr rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział w Warszawie

31 1130 1062 0000 0127 3920 0001

Wiadomość została wysłana