O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych funkcjonuje od 1996 r. Jest organizacją pozarządową, której misją jest aktywna walka z bezrobociem poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Stowarzyszenie świadczy usługi finansowe na rzecz osób bezrobotnych, osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z sektora MSP. Działalność ta opiera się na prowadzeniu funduszu pożyczkowego, którego środki pochodzą z dotacji unijnych, rządowych i samorządowych.


Oferta pożyczkowa

Nasze pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności na terenie województwa mazowieckiego.

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.

Pożyczki na start:

Kwota pożyczki do 25.000,00 zł

Okres spłaty do 60 miesięcy

Możliwy okres karencji do 6 miesięcy

Zabezpieczenie: weksel in blanco pożyczkobiorcy oraz inne zaproponowane i zaakceptowane formy zabezpieczeń, które pokryją wartość pożyczki i odsetek.

Pożyczki na rozwój:

Kwota pożyczki do 120.000,00 zł

Okres spłaty do 60 miesięcy

Możliwy okres karencji do 6 miesięcy

Zabezpieczenie: weksel in blanco pożyczkobiorcy oraz inne zaproponowane i zaakceptowane formy zabezpieczeń, które pokryją wartość pożyczki i odsetek.

Opłaty i prowizje
Za rozpatrzenie wniosku 0zł
Za udzielenie pożyczki do 3% wartości pożyczki
Opłata za wcześniejszą spłatę 0zł
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek pożyczkobiorcy do 3% wartości umowy
Opłata za wysłany monit 10zł
Aktualne oprocentowanie pożyczk od 3,16% do 6,16%

Pożyczki na skrótyLinki powiązane


Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

Adres siedziby:

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki
tel. 22 771 58 81

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

ul. Piłsudskiego 176
05-091 Ząbki

NIP : 527-13-74-956

REGON : 011980487

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod KRS 0000031418

Nr rachunku bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Oddział w Warszawie

31 1130 1062 0000 0127 3920 0001

Wiadomość została wysłana